Форма входу

Четвер, 01.10.2020, 00:33
Вітаю Вас Гість | RSS
Сайт учителя інформатики Грушко Н.А.
Головна | Реєстрація | Вхід
Математика


Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас.

Н. Вінер

„Використання нових інформаційних технологій в процесі навчання математики”

Розробки уроків із використанням інформаційних технологій


Діяльність педагога вимагає того, щоб ми були завжди крокували у ногу з часом.
Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації, держави. Вона є визначальним чинником політики, економіки, культури і науки. Рівень освіти й науки визначає місце і роль держави у світовій спільноті. Пріоритетом розвитку освітньої галузі є формування творчої особистості.
Комп'ютер можна використовувати у навчальному процесі для підвищення його ефективності та розвитку в учнів загально-навчальних і спеціальних навичок, що ефективніше, ніж під час використання традиційних засобів. Використання комп’ютерних технологій сприяє покращенню якостей навчання та технічного удосконалення навчального процесу. Застосування комп’ютерних засобів навчання у навчальному процесі нині не викликає жодних сумнівів щодо ефективності їх використання.
Персональний комп’ютер виступає третім партнером у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості у поданні і переробці інформації.
Переваги застосування нових інформаційних технологій виявляються також у вирішенні психолого-педагогічних проблем, пов’язаних з розвитком особистості учня та підвищенням ефективності процесу навчання.
Впровадження комп’ютерів у навчальний процес не тільки звільняє мене від рутинної частини організації навчального процесу, а й дає змогу створити багатий довідковий та ілюстративний матеріал, поданий у найрізноманітніших формах – текстовій, графічній, анімаційній, звуковій та у вигляді відеоефектів. Використання комп’ютерних програм активізує всі види діяльності людини: розумову, мовну, фізичну, перцептивну, що прискорює процес засвоєння матеріалу. Комп’ютерні програми сприяють набуттю практичних навичок, інтерактивні тестуючі системи аналізують якість знань. Застосування мультимедійних засобів і технологій дає змогу побудувати таку схему навчання, в якій доречне поєднання звичайних і комп’ютерних форм організації навчального процесу, створює нову якість у формуванні системи знань.
Я спробую висвітлити основну ідею своєї роботи, розглядаючи під різними кутами зору –дидактичним, методичним, психологічним.

  З точки зору вчителя-предметника, використання комп’ютерних технологій у навчанні математики дозволяє мені:

 • змінити спосіб організації засвоєння змісту навчального матеріалу;
 • реалізувати діяльнісний підхід до навчання математики;
 • більш широко здійснити мотивацію навчальної діяльності, реалізацію прикладної спрямованості курсу математики;
 • підвищити пізнавальну активність, зацікавленість, ефективність самостійної роботи учнів;
 • розширити можливості варіювання різноманітних форм взаємодії вчителя та учня;
 • залучати до роботи практично кожного учня(використовуючи диференційований підхід у навчальному процесі);
 • виявити труднощі кожного, що виникають у ході заняття на знайти способи їх подолання;
 • підвищити результативність навчального процесу;
 • виховувати особистість, яка може комфортно відчути себе в інформаційному суспільстві.

Я групую використання інформаційних технологій із застосування програм із пакету Office, а саме MS Word, PowerPoint, Excel та прикладного програмного забезпечення для підтримки вивчення математики, а саме, середовище «Системи лінійних рівнянь»(7 клас, алгебра), ПМК Терм(7-9 клас, алгебра), пакет динамічної геометрії(7-9 клас, геометрія), математика 5 та 6 клас, програма GRAN, тестові програми.
Учні одержують можливість самостійно приймати рішення при розв’язуванні математичних задач, не звертаючись до вчителя.
Можуть отримати необхідну інформацію з комп’ютерної системи і навіть проекспериментувати з нею, розглядаючи різні шляхи розв’язування задач, з частковою, повною допомогою комп’ютера або взагалі без нього. Завдяки цьому учні одержують можливість творчого пошуку і, що важливо, - можуть не боятися зробити помилку: комп’ютер її виправить, вкаже шляхи її подолання. Таким чином, учні застраховані від зайвих емоційних стресів.
Практичне використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі надає можливість вибирати мені різні організаційні форми роботи – індивідуальну, групову або колективну. Учні з високим рівнем навчальних досягнень мають можливість опрацьовувати матеріал самостійно за допомогою ПК, слабші – працюють разом зі мною. Те ж стосується і розв’язування задач. Тут я можу давати підказки, інструкційні картки, алгоритми розв’язків у презентаціях, що дає можливість учням зорієнтуватися при розв’язуванні завдань. Таким чином забезпечується засвоєння способів діяльності.
Групова і колективна форма навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість після постановки проблеми організувати інтерактивне спілкування, наприклад, обговорення ходу розв’язування задачі за технологією "Акваріум" або "Мозкова атака". При цьому кожний учень висловлює свою точку зору, прогнозує її кінцевий результат. Потім відбувається врахування усіх позицій, оцінка їх доцільності. В учнів формуються навички спільної діяльності, з'являється почуття відповідальності за весь клас, уміння поважати думку інших при обговоренні розв’язування певної задачі. Колективна форма навчання дає можливість спілкування, обговорення ходу розв’язування задачі (при цьому кожний учень висловлює свою точку зору, прогнозує її кінцевий результат). Відбувається врахування усіх пропозицій, висловлених у процесі обговорення.
Разом з учнями створюємо свій динамічний наочний посібник, структуруємо матеріал, упорядковуємо його: від простого – до складного, від теорії – до практики, від постановки проблеми – до її розв’язання. Діти можуть спостерігати практичне застосування виучуваного матеріалу.
Здійснюється пропедевтичне знайомство із змістом та організацією проведення вступних іспитів.
У позаурочній роботі використовую графічний редактор Paint for Windows для побудови геометричних фігур, програму Flash - для створення математичних мультиплікацій, програму CorelDraw – для побудови просторових фігур.
Але, я вважаю, що комп'ютер не може слугувати абсолютною моделлю навчального процесу у загальноосвітній школі.
Навчання через комп'ютер звичайно економить час, але не може замінити вчителя, котрий відчуває душевний стан дитини. Комп’ютер також переносить учня у віртуальний світ, чим може позбавити його нормальної адаптації та комунікації у світі реальному. Одне стає очевидним – ці технічні засоби покликані доповнювати уроки, а не замінювати нас, педагогів. Інформаційна революція кидає нам виклик і пропонує можливості. Не використати їх – означає повернутися спиною до майбутнього.

Пропоную для розгляду такі дослідження результатів професійної діяльності.

Динаміка ефективності використання комп’ютерних технологій під час вивчення теми "Системи лінійних рівнянь з двома змінними". 7 клас, 21 урок.

Використовується при цьому програмно-методичний комплекс «Системи лінійних рівнянь», презентації, тестові завдання.
Мною проводився такий експеримент: викладаючи математику у 7-А класі та в 7-Б класах., я широко впроваджувала інформаційні технології в 7-А при вивченні теми, а в 7-Б проводила уроки без застосування комп’ютерної техніки. В обох класах використовувала інтерактивні форми та методи роботи(мозковий штурм, мікрофон, снігова куля, робота в групах, взаємонавчаючих парах, метод проектів тощо).
На початку експерименту учням була запропонована письмова робота, за допомогою якої я визначила стартовий рівень перед проведенням дослідження.
Через 4-6 уроків були здійснені повторні заміри, для того, щоб визначити, як проходить адаптація учнів. Для 7-А пропонувалися тести на ПК(де відразу ж відбувалася перевірка та висвітлювався результат. Після виконання роботи, учні повідомляли вчителя про результат та мали можливість здійснити роботу над помилками), для 7-Б – паперовий варіант.
Аналіз – спад у експериментальній групі. Висновок – учні вчаться працювати з ПК, відбувається процес звикання до техніки, виробляються вміння користуватися нею у повсякденному житті.
15-17 урок.
Висновки – процес адаптації пройшов успішно.
Починає зростати якісний рівень знань учнів. Крім того, завдяки економії часу на уроці, змогла з дітьми опрацювати глибше матеріал, розв’язати більше складних завдань.
Використання тестових програм вчило учнів об’єктивно оцінювати свої знання. Кожен учень міг працювати згідно свого темпу. Тобто реалізовувалося диференційоване навчання.
21 урок.
Висновки: видно, що експериментальна група краще оволоділа навчальним матеріалом.
Підвищилась ефективність навчального процесу, особливо – індивідуального навчання. Уроки збагачено різноманітним матеріалом тощо.

  Впроваджуючи НІТ, я зіткнулася з такими проблемами:

 • слабке матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів або його відсутність;
 • недостатнє науково-методичне забезпечення;
 • неготовність вчителів до впровадження НІТ;
 • особливості психологічної адаптації школярів.

Але ці питання розв’язуються завдяки державній програмі "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки, програмі "Intel® Навчання для майбутнього" та Microsoft "Партнерство в освіті", передовому педагогічному досвіду учителів та, звичайно, завдяки титанічній праці учителя.

  Яких результатів у навчанні математики добилася завдяки такій системі роботи:

 • у моїх вихованців зросли аналітичні здібності;
 • підвищується інтерес до предмета;
 • зростає мотивація навчання;
 • підвищується рівень знань;
 • учні проявляють творчість та гнучкість мислення;
 • збільшилася кількість учнів-членів наукового гімназійного товариства „Пошук”, які працюють над дослідницькими роботами з математичних дисциплін;
 • учні стають переможцями олімпіад шкільного, районного рівнів, учасниками та призерами обласних;
 • учні масово беруть участь у конкурсах("Кенгуру");
 • мої учні-випускники вибирають свою майбутню професію, пов’язану із математикою та інформатикою, а також готуються стати вчителями математики. Це, на мою думку, є найкращою оцінкою роботи учителя

Copyright MyCorp © 2020